• Het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum geeft een antwoord op de vraag wat nodig is om de leefbaarheid in Beckum te waarborgen. Naast de woningen voor jonge huishoudens en starters, is verdergaande samenwerking èn gezamenlijke huisvesting van de verenigingen en het onderwijs in Beckum nodig. U heeft daar in de verschillende inloopbijeenkomsten in het Wapen van Beckum ongetwijfeld het een en ander over gezien en gehoord. In de 2e helft van april is het Omgevingsprogramma af. Duidelijk wordt waar de woningen komen en hoe de samenwerking tussen de verenigingen in het zogenaamde MFA (MultiFunctionele Accommodatie) eruit komt te zien: hoe partijen samenwerken en welke ruimtes we nodig denken te hebben.

     Het Omgevingsprogramma is daarmee een belangrijke stap in het borgen van de leefbaarheid van Beckum. Het zal daarom ook ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het TVO Omni bestuur wil u – de Algemene Leden Vergadering van de verenigingen – graag direct informeren over de plannen en de stand van zaken. Bovendien kunnen we op deze manier ook aan de gemeente(raad) laten zien hoe de Beckumer verenigingen over het MFA denken.

    Daarom nodigen we uit voor een Algemene Leden Vergadering op donderdag 11 mei om 19.30 uur in de kantine van ’t Geertman.

     Hoe het MFA er exact uit komt te zien en hoe groot het wordt, weten we nog niet. Definitieve duidelijkheid over het MFA zal dus in de loop van 2023 komen. De rest van 2023 zal namelijk gebruikt gaan worden om de financiële dekking voor het MFA rond te krijgen, om het schetsontwerp te maken en om de definitieve locatie van het MFA te bepalen. Achter de schermen wordt hier door gemeente en de Beckumer verenigingen al hard aan gewerkt.