• Inschrijven

  • Aanmelden/overschrijven van een andere club naar TVO

   Aanmelden (vanaf 5 jaar) en overschrijven (voor 15 juni) kan alleen bij de secretaris. Hiervoor kun je de aanmeld knop onder aan deze pagina indrukken. Dit formulier geldt tevens als machtiging voor de vereniging om je contributieverplichting te innen.

  • Opzeggen:

   Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van het seizoen bij de secretaris uiterlijk vóór 1 mei! Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail. Je lidmaatschap en betalingen worden op deze manier stopgezet.

  • Wijzigingen:

   Geef ook wijzigingen in je adres, telefoon of bankrekeningnummer door. Dit voorkomt een hoop onduidelijkheid voor bestuursleden die hiermee van doen hebben.

  • Tijdig doorgeven:

   Indien het aan-/afmeldingsformulier niet tijdig wordt ingeleverd, blijft men automatisch nog een seizoen lid en blijven de contributieverplichtingen van kracht. Indelen van teams geeft de nodige problemen wanneer er na 1 mei nog spelers zich afmelden. Overschrijving naar een andere vereniging kan t/m 15 juni. Het overschijvingsformulier moet echter vóór 16 juni 00:00 op het districtskantoor Oost aanwezig zijn.

  • Contributies seizoen 2021/2022:

   Senioren                              € 232,-/jr

   Jeugd 12 t/m 17 jaar          € 168,-/jr

   Jeugd tot 12 jaar                 € 140-/jr

   Donateurs                           € 50,-/jr

   De contributie wordt per automatische incasso in 4 termijnen geïnd.

   Let op: de hoogte van de contributie kan alleen op de jaarvergadering door instemming van de aanwezige leden worden verhoogd

  • Ieder kind moet kunnen sporten. Wil je kind graag op een sport maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is de contributie en eventueel de sportkleding. Voor meer info ga naar Hengelo-Borne | Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 • Aanmelden