• TVO Beckum heeft de primeur

   

  TVO heeft als eerste dorps vereniging senioren voetbal op de zaterdag in de regio.

  Dat TVO een gezellige en een gewaardeerde club is en tevens op een zeer acceptabel niveau voetbalt is alom bekend.

  Twee jaar geleden waren we in de gelukkige positie om een extra elftal op te richten namelijk TVO 5.

  Waar veel verenigingen een dalende tendens zagen in het ledenbestand,

  was dit vrienden elftal een zeer welkome aanvulling voor onze club

  Naast de huidige 5 zondag elftallen zijn wij trots dat we voor het komende seizoen een extra elftal op de zaterdag kunnen aanmelden.

  Een groep enthousiaste jongeren heeft aangegeven bij voorkeur op de zaterdag te willen voetballen, 

  samen met het bestuur en de TC kwamen we al snel tot het gewenste resultaat.

  TVO is hiermee de vooroploper voor wat betreft het zaterdag voetbal voor senioren voor dorps verenigingen in de regio.

  Wij wensen deze groep enthousiaste jongeren veel plezier.

   

  John Frongink

  Voorzitter TVO